صنایع ارتباطی آوا در لیست سازندگان مورد تأیید شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت قرار گرفت

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 آذر 1392 دسته بندی: گواهینامه ها و مجوزها کد خبر: 92091614134
صنایع ارتباطی آوا پس از جلسات و بازدیدهای متعدد کمیته فنی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت مورد تأیید قرار گرفته و محصولات تولیدی مورد بازدید به تأیید کارشناسان مذکور رسید.    
لازم به توضیح است که طبق روال و مقررات شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت پس از بررسی مدارک و درصورت تأييد توسط اداره مربوطه، نام شرکت تأیید شده در ليست سازندگان/تأمين كنندگان مورد تأييد شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ثبت و پس از طرح در شورای عالی بررسی منابع در ليست مشترك وزارت نفت قرار می گیرد.
شایان ذکر است که پیش از این صنایع ارتباطی آوا در وندور لیست شرکت پتروشیمی، خطوط لوله و مخابرات نفت و مناطق نفت خیز جنوب قرار گرفته بود.

چاپ