تاْسیس دفتر مطالعات آینده در صنایع ارتباطی آوا

تاریخ انتشار: سه شنبه 22 خرداد 1395 دسته بندی: پژوهش و آموزش کد خبر: 95032221187

به گزارش روابط عمومی صنایع ارتباطی آوا، «دفتر مطالعات آینده» با ابلاغ مدیرعامل در این شرکت تاْسیس شد. این دفتر زیر مجموعه «مرکز پژوهش و آموزش» قرار دارد.
ماْموریت اصلی این دفتر، رصد نمودن آخرین روندهای فناوری و بازار صنایع مخابراتی و پیش بینی تحولات محتمل در این حوزه در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ سال آینده می باشد. در این راستا استفاده از ظرفیت کلیه پژوهشگران و تعامل با مراکز معتبر علمی و پژوهشی و اتحادیه جهانی مخابرات در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.


چاپ