مصاحبه خبرگزاری ایسنا با مدیر عامل صنایع ارتباطی آوا

تاریخ انتشار: شنبه 5 تیرماه 1395 دسته بندی: سایر رسانه ها کد خبر: 95040517190

 خبر گزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در مصاحبه ای با مدیر عامل شرکت صنایع ارتباطی آوا به بررسی موانع موجود بر سر راه تولید محصول ایرانی و بویژه صنایع فن آور می پردازد.
این گزارش به مسائلی از قبیل نقض قوانین و مقررات حمایتی توسط برخی سازمانها، ترویج اعتماد به محصولات تولید داخل، آسیب های شرکت های فن آور و نیز فعالیت های صنایع ارتباطی آوا در تولید محصولات IMS/NGN و نگاه این شرکت به مقوله تحقیق و پژوهش صنعتی برای رصد نمودن آخرین تحولات فناوری های مخابراتی می پردازد.


متن اصلی خبر از اینجا قابل رویت می باشد.


چاپ