برگزاری سمینار آشنایی و معرفی سرویس های ارزش افزوده با بهره گیری از سوئیچ های نسل جدید صنایع مخابراتی آوا

تاریخ انتشار: شنبه 13 شهریور 1395 دسته بندی: مجامع کد خبر: 95061320195

 سمینار «آشنایی و معرفی سرویس های ارزش افزوده» در تاریخ دوشنبه 11 مرداد ماه 1395 با حضور صنایع ارتباطی آوا در شرکت مخابرات استان کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صنایع ارتباطی آوا، در این نشست تخصصی که با حضور مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره ، مدیران، معاونان و دیگر روسای ادارات تابعه در محل سالن ویدئو کنفرانس شرکت مخابرات استان کرمانشاه با هدف معرفی راهکارهای طراحی، مدیریت و بازاریابی سرویس های ارزش افزوده بر پا شد، نمایندگان شرکت صنایع ارتباطی آوا به معرفی سرویس های نسل جدید سوئیچ های NGN/IMS آوا و نقش مؤثر این سرویس ها در درآمدزایی و افزایش رضایت مشتریان پرداختند.

شایان ذکر است که تجهیزات مخابراتی NGN/IMS صنایع ارتباطی آوا پیش از این در شبکه مخابرات عمومی کشور نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است.


چاپ