کسب رتبه یک شورای عالی انفورماتیک توسط صنایع ارتباطی آوا

تاریخ انتشار: دوشنبه 27 آبان 1392 دسته بندی: گواهینامه ها و مجوزها کد خبر: 92082714132

صنایع ارتباطی آوا به عنوان یكی از بزرگترین شركت های مخابراتی موفق گردید رتبه ی نخست شورای عالی انفورماتیك كشور را در شبكه داده و مخابرات كسب نماید.
لازم به توضیح است كه گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شركت های انفورماتیكی و مخابراتی به استناد آئین نامه رتبه بندی و احراز صلاحیت، توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك كشور صادر و بر اساس آن شركت های واجد شرایط با توجه به آخرین وضعیت به لحاظ مالی، فنی و پرسنلی و امتیازات كسب شده در هر یك از زمینه های مرتبط با فعالیت های شركت های انفورماتیكی و مخابراتی حائز كسب رتبه می گردند كه بالاترین رتبه آن یك و پایین ترین رتبه هفت می باشد.
گفتنی است طبق آخرین ارزیابی شورای عالی انفورماتیك كشور، صنایع ارتباطی آوا با بهره مندی از منابع انسانی متعهد، متخصص و كارآمد و همچنین وجود زیرساختهای فنی منطبق با آخرین تكنولوژی های روز دنیا و كسب بیشترین امتیازات در آیتم های مدنظر شورا، موفق به اخذ رتبه  اول در زمینه ی شبكه ی داده های رایانه ای و مخابراتی با سقف مجاز ریالی نامحدود جهت عقد قرارداد با کارفرمایان دولتی، گردید.


چاپ