مدیران اجراییاسامی مدیران صنایع ارتباطی آوا:
مهندس فریبرز نژاد دادگر

مدیرعامل


 

مهندس سید سهیل حسینی

معاون ستاد و زیرساخت


 مهندس مجتبی کریمی

معاون طراحی و تولید
مهندس مهدی اسماعیل نژاد

معاون بازرگانی
دکتر غلامعلی حسنی صدر

مدیر مرکز پژوهش و مطالعات آینده
محسن رییسی

معاون امور مالی

سید علی تهرانی

سرپرست دفتر طرح و برنامه
مهندس حمیدرضا شاهرخی

معاون پروژه و خدمات فنی
زهرا رمضانی

معاون توسعه سرمایه انسانیتمامی حقوق این سایت متعلق به صنایع ارتباطی آوا می باشد
www.ava.ir
© AVA Communication Industries Co.