مدیران اجراییاسامی مدیران صنایع ارتباطی آوا: 


دکتر انوشیروان مرآت

مدیر عاملمهندس فریبرز نژاد دادگر

جانشین مدیرعامل


 

مهندس سید سهیل حسینی

مدیر ستاد و زیرساخت
مهندس بهروش حصاری

مدیر خدمات فنی و مهندسی
مهندس مجتبی کریمی

مدیر طراحی و تولید
مهندس مهدی اسماعیل نژاد

مدیر بازرگانی
دکتر غلامعلی حسنی صدر

مدیر مرکز پژوهش و آموزشمحسن رییسی

مدیر امور مالیسید علی تهرانی

مدیر دفتر مدیریت پروژه
و سرپرست مدیریت طرح و
برنامه
تمامی حقوق این سایت متعلق به صنایع ارتباطی آوا می باشد
www.ava.ir
© AVA Communication Industries Co.