صنایع ارتباطی آوا و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تفاهم نامه همکار‌ی پژوهشی-آموزشی امضا کردند

تاریخ انتشار: شنبه 6 خرداد 1396
دسته بندی: تفاهم نامه ها
کد خبر: 96030615211

به گزارش روابط عمومی صنایع ارتباطی آوا این تفاهم‌نامه با هدف همکار‌ی بین این شرکت فناور و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمند‌ی‌ها‌ی دو طرف و تشر‌یک مساعی در اجرای  پروژه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز سازمان های دولتی و غیر دولتی منعقد گردید.
این تفاهم نامه در تاریخ 1396/02/10 به امضای دکتر انوشیروان مرآت مدیر عامل صنایع ارتباطی آوا و دکتر محمدرضا زالی رئیس دانشکده کار آفرینی دانشگاه تهران رسید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به صنایع ارتباطی آوا می باشد
www.ava.ir
© AVA Communication Industries Co.