فرصت های شغلیصنایع ارتباطی آوا، نخستین طراح و تولید کننده تجهیزات مخابراتی نسل جدید در ایران، با رویکرد توسعه و بهبود مستمر، جهت طرح توسعه سازمانی و تکمیل نیروی انسانی خود، از علاقه‌مندان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.


سمت تعداد مورد نیاز کد فرصت شغلی واحد سازمانی محل استخدام
کارشناس ارشد مهندسی طراحی 10 نفر D-509 طراحی و تولید تهران
کارشناس نرم افزار 10 نفر D-512 طراحی و تولید تهران
کارشناس سخت افزار 5 نفر D-511 طراحی و تولید تهران
کارشناس نصب و راه اندازی 10 نفر E-1-604 خدمات فنی و مهندسی تهران
کارشناس فروش 6 نفر M-1-702 بازرگانی تهران
مسئول دفتر 5 نفر M-718 بازرگانی تهران
مدیر پروژه 5 نفر P-802 کنترل پروژه تهران
کارشناس ارشد راه اندازی سیستم های مخابراتی 4 نفر E-604 خدمات فنی و مهندسی تهران
کارشناس آزمایش و تحویل 3 نفر E-606 خدمات فنی و مهندسی تهران
کارشناس مستند سازی 3 نفر D-3-509 طراحی و تولید تهران
کارشناس برنامه و بودجه 3 نفر N-205 طرح و برنامه تهران
کارشناس سیستم های اطلاعات مدیریت 3 نفر N-204 طرح و برنامه تهران
کارشناس توسعه منابع انسانی 3 نفر N-206 طرح و برنامه تهران
مسئول بازرگانی خارجی 3 نفر M-709 بازرگانی تهران
مسئول خرید و تدارکات 3 نفر M-707 بازرگانی تهران
کارشناس کنترل پروژه 3 نفر D-2-509 طراحی و تولید تهران
کارشناس دبیرخانه 3 نفر A-1-407 ستاد و زیرساخت تهران
کارشناس ارشد راه حل های مخابراتی 2 نفر D-511 طراحی و تولید تهران
مسئول دبیرخانه 2 نفر A-407 ستاد و زیرساخت تهران
رئیس بخش فروش عمومی 1 نفر M-702 بازرگانی تهران
رئیس بخش فروش حوزه انرژی 1 نفر M-704 بازرگانی تهران
مهندس فروش 1 نفر M-718 بازرگانی تهران
مهندس خرید و تدارکات 1 نفر M-717 بازرگانی تهران


 

تمامی حقوق این سایت متعلق به صنایع ارتباطی آوا می باشد
www.ava.ir
© AVA Communication Industries Co.