شرکت صنایع ارتباطی آوا  (سهامی عام)‌، به عنوان تولیدکننده برتر تجهیزات مخابراتی نسل جدید در کشور با تکیه بر دانش و توانمندی کارکنان متعهد و متخصص خود در راستای خودکفایی، توسعه پایدار، صیانت از سرمایه­ های ملی و ایفای نقش در صادرات کشور گام برمی­ دارد و مصمم است با استقرار، اجرا و حفظ سیستم­ های نوین مدیریتی به بهبود مستمر و اثربخش در همه زمینه­ ها اقدام نموده و به اهداف ذیل نایل آید:

1- ارتقاء سطح رضایت مشتری    
2- ارتقاء سطح کیفی منابع انسانی
3- حضور و گسترش فعالیت های سازمان در عرصه بین المللی
4- افزایش و جذب مشتریان جدید
5- بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت
6-رسیدگی سیستماتیک به شکایات مشتریان      
7-جلوگیری از آلوده نمودن محیط زیست         
8-اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و با کیفیت مورد انتظار
9-تبدیل شدن مرکز پژوهش و آموزش آوا به برند برتر در حوزه فناوری و اطلاعات

مدیریت و کارکنان شرکت متعهد هستند با فراهم آوردن منابع لازم و اطلاع رسانی مناسب در سطح سازمان و همچنین رعایت مفاد مندرج در این خط مشی و با بهره گیری از مشارکت کارکنان، اهداف فوق را عملی نمایند. به منظور اطمینان از تحقق موارد مطروحه، نماینده مدیریت توسط مدیر عامل معرفی شده تا با بازنگری دوره­ ای سیستم­ های نوین مدیریتی، گزارش دهی و عملکرد اثربخشی سیستم از میزان تحقق اهداف شرکت و کارایی فرآیندها و اجرای دقیق روشها و  دستورالعمل­ها  اطمینان حاصل نماید.


چاپ