امکانات اصلی   ویژگی های فنی   جدول مشخصات   جدول مقایسه

 Enterprise 1000

پشتیبانی کامل SIP

پیاده سازی به صورت سیستم توزیع شده جغرافیایی         

امکانات متنوع مناسب برای مراکز تماس

انعطاف پذیری بالا برای مدیریت

کنترل دسترسی و مکانیسم های پیشرفته امنیتی

پشتیبانی از تماس های ویدئویی

برگشت سریع سرمایه / هزینه پایین در مقایسه با سایر گزینه ها

فاکس مجازی

مرکز تلفن مجازی

پیاده سازی امکانات سفارشی

ذخیره و آرشیو مکالمات

سامانه پیامک ((SMS Server


چاپ