برگزیده چهار دهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران

 

 

انتخاب دکتر داوود ادیب به‌عنوان کارافرین برگزیده چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران در بخش صنعت، در سال 1400

 

 

 

در چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران ، رتبه سوم کارافرین برتر بخش صنعت استان تهران به داوود ادیب رییس هیات مدیره صنایع ارتباطی آوا تعلق گرفت

چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران، در سال ۱۴۰۰ صنایع ارتباطی آوا و رییس هیات مدیره این شرکت ، دکتر داوود ادیب را به‌عنوان رتبه سوم کارآفرینان برتر در بخش صنعت در استان تهران اعلام کرد.

در چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان تهران ، کمیته برگزاری این جشنواره از بین ۲۱۹ بنگاه اقتصادی ثبت ‌شده در سامانه جشنواره و پس از سه مرحله داوری بر اساس اطلاعات خوداظهاری و مستندات بارگذاری‌شده در سامانه، استعلام از مراجع ذیربط ، بازدید میدانی و راستی‌آزمایی نوآوری‌های شومپیتری (مشتمل بر نو آوری در محصول /خدمت جدید ، نو آوری در فناوری ، نو آوری در منابع / مواد اولیه ، نو آوری در زنجیره تامین و نو آوری در دسترسی به بازار و مشتریان جدید ) ، دکتر داوود ادیب را به عنوان یکی از سه کارآفرین برتر استان تهران در بخش صنعت تشخیص داد.

نوآوری‌های بنگاه‌های اقتصادی که توسط این جشنواره مورد بررسی قرار گرفته‌اند، مشتمل بر نوآوری در محصولات، ارائه خدمات جدید، نوآوری در فناوری، نوآوری در منابع و مواد اولیه، نوآوری در زنجیره تأمین و نوآوری در دسترسی به بازار و مشتریان جدید است.

این جشنواره در بیانیه خود آورده است:‌ " ما می‌توانیم از کارآفرینی رشد و پیشرفت کشورها، افزایش بهره‌وری و رفاه اجتماعی را انتظار داشته باشیم. لذا کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری و کسب‌وکارهای ریسک‌پذیر سوخت موتور اقتصاد در عصر حاضر در نظر گرفته می‌شوند "
بر اساس اطلاع رسانی مدیر کل توسعه کارافرینی و اشتغال اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مراسم رسمی تقدیر از منتخبین جشنواره متعاقبا اعلام خواهد شد.

گفتنی است که در همین راستا در مراسمی که روز شنبه 7 خرداد توسط کانون کارافرینان استان تهران در کارخانه نو آوری آزادی برگزارگردید وضمن تقدیر و معرفی کارافرینان برتر آخرین دوره جشنواره کارافرینان برتر ، کارافرینان این دوره به صورت رسمی در لیست اعضای کانون کارافرینان استان تهران قرارگرفتند .

شایان ذکر است که اهداف کانون عبارتند از :
ايجاد نظام مديريت يکپارچه راهبردي در توسعه کارآفريني استان
کشف و بهره گيري مطلوب از ظرفيتهاي نهفته کارآفرينان استان
انسجام بخشی به کارآفرینی متناسب با نیازهای توسعه استانی و ملی
نهادينه سازي فرهنگ کارآفريني در جامعه و تقويت نهادهاي پشتيباني کننده توسعه کارآفريني
کشف و بهره گيري از تمامي ظرفیتهای نهفته و موجود مناطق و استانها به ویژه در عرصه مزیتهای نسبی در امر توسعه کارآفريني
تعامل مستمر بین مدیران و کارشناسان ارگا نهای حاکمیتی با کارآفرینان بخش غیر دولتی در جهت تصمیم سازی و پیشبرد برنامه های توسعه استان و کشور


چاپ